Daniela Šincek

Daniela Šincek

Radionica: Mogućnosti i nemogućnosti asocijativnih karata u obrazovnom kontekstu

Asocijativne karte su pomoćna tehnika koja se uobičajeno koristi u savjetodavnom i terapijskom radu. Koristeći tzv. fantastičnu realnost smanjuje se prijetnja koju pojedinac osjeća kada govori o izazovnim aspektima svog funkcioniranja (npr. nedovoljna jasnoća izazova, strah od negativnog vrednovanja). Cilj radionice je demonstrirati mogućnosti i iskustva rada s asocijativnim kartama u grupnom obrazovnom radu. Sudionici će čuti uvodno objašnjenje rada s asocijativnim kartama, imati priliku proći određene aktivnosti, a potaći će ih se i da osmisle kako bi isto mogli primijeniti u svom radu. Moći će se upoznati i sa različitim asocijativnim kartama i mogućnostima korištenja različitih materijala u istu svrhu. Radionica traje 150 minuta (uvodni dio i demonstracija rada 90 minuta, 15 minuta pauze i 45 minuta za rad na osmišljavanju vlastite mogućnosti primjere asocijativnih karata). Radionica je dostupna za sve zainteresirane (NE preporučuje se osobama koje imaju izazove koji otežavaju kontakt s realitetom poput iskustva halucinacija), a broj mjesta je ograničen na 15 mjesta.

Kratki životopis: Daniela Šincek je izvanredna profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku na kojem radi od 2006 godine - prvo kao asistentica (do 2011.g.), potom kao poslijedoktorandica (do 2012.g.), zatim kao docentica (do 2019.g.) te nakon toga na sadašnjem radnom mjestu. Znanstveni interesi su joj istraživanje rizičnog ponašanja mladih, osobito onog koje se odvija u digitalnom svijetu (vršnjačko nasilje preko interneta, problematično igranje igara i prekomjerno korištenje interneta te rizični aspekti sekstinga). Autorica je i suautorica tridesetak radova koji se bave ovim temama. Njeguje i stručni rad kao stalni sudski vještak u području psihologije u trećem mandatu, a redovito se educira i uključuje novije pristupe u svoj nastavni i stručni rad.

Dino Krupić

Dino Krupić

Radionica: Potencijali virtualne realnosti u psihološkoj praksi i mogućnost korištenja u znanstvenim istraživanjima

Virtualna realnost (VR) je naziv za tehnologiju kojom se prikazuju audiovizualni podražaji. Zbog svojih karakteristika, ova tehnologija postiže visok stupanj uživljenosti sudionika u sadržaj prikaza. Cilj ove radionice je demonstrirati mogućnost korištenja virtualne realnosti u tretmanu straha od visina, ali i pokazati korisnost i nužnost korištenja ove tehnologije u psihologijskim istraživanjima. Radionica će se provoditi u Laboratoriju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Nakon kratke prezentacije i opisa tehnologije, zainteresirani će moći isprobati VR animaciju za izazivanje straha od visina. Zbog ograničenog prostora u Laboratoriju, radionica u trajanju od 45 minuta će se održavati u tri skupine po deset polaznika. Radionica je dostupna za sve zainteresirane, a broj mjesta ograničen.

Kratki životopis: Dino Krupić rođen 1984. u Osijeku, gdje završava osnovnu i srednju školu, te na Filozofskom fakultetu diplomira psihologiju 2010. godine. Od 2014. godine radi na istom fakultetu kao asistent, a 2021. godine postaje docent. Redovito sudjeluje na inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima i autor većeg broja znanstvenih radova indeksiranih u WoS i Scopus bazama, te poglavlja u zbornicima izdavača poput Cambridge University Press i Elsevier, a suurednik je i sveučilišnog udžbenika za izdavača Oxford University Press. Dobitnik je dviju nagrada Filozofskoga fakulteta u Osijeku za znanstvenu aktivnost 2016. i 2018. godine. Znanstveni interesi vezani su mu uz proučavanje biološke osnove ličnosti, psihometriju, a zadnjih nekoliko godina usmjeren je na prepoznavanje znakova straha i anksioznosti izazvanih virtualnom realnosti.

Zoran Sušanj

Zoran Sušanj

Radionica: Kako planirati intervencije za prevenciju stresa u organizaciji?

Intervencije koje organizacije koriste da bi očuvale ili poboljšale mentalno zdravlje svojih zaposlenika mogu biti usmjerene na ublažavanje posljedica stresa, jačanje otpornosti na stres ili na uklanjanje uzroka stresa u radnom okruženju. Ove potonje, tzv. primarne ili preventivne organizacijske intervencije, koje je potrebno provoditi u okviru redovitih procesa i aktivnosti upravljanja ljudima u organizaciji, glavna su tema ove radionice. Nakon kratkog teorijskog uvoda sudionici će u malim grupama osmišljavati intervencije kojima se mogu spriječiti stresori vezani uz sadržaj i kontekst rada. Kao okvir za planiranje intervencija poslužit će procesni model upravljanja ljudskim resursima koji integrira različite procese i sustave upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u organizaciji. Pri planiranju intervencija posebno će trebati odrediti koju ulogu u njihovom provođenju imaju psiholozi, a koju rukovoditelji. Radionica će trajati 120 minuta, a broj mjesta je ograničen na 20.

Kratki životopis: Diplomirao je psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao kadrovik u DINA-Petrokemiji Omišalj, kao vojni psiholog u Hrvatskoj vojsci te kao direktor AT Adria d.o.o. za poslovno savjetovanje organizacija različitih djelatnosti u području upravljanja ljudskim resursima. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je ujedno i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju. Na diplomskom studiju psihologije predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj, a nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodio je i na drugim diplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu. Bavio se istraživanjima radne motivacije, psihologije poduzetništva, rukovođenja, organizacijske klime i kulture te organizacijske pravednosti. Objavio je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige iz područja organizacijske psihologije i razvoja ljudskih potencijala.